Monday, November 20, 2006

drMáriás Az öngyilkos autószerelõ önarcképei című kiállítása...

A monokróm kép is üt. Elemi erõvel. Mert akinek van mondanivalója, annak elég az egy szín az önkifejezéshez. Ernst Ludwig Kirchnernek a zongorázó fiatal Otto Klemperert ábrázoló fametszetébõl (1916) átnyúl a harmadik dimenzió. Kassáknak sem kellett a túl sok szín ahhoz, hogy torkon ragadja a szemlélõt, de Arnulf Rainer 1978-as Chopin- és Beethoven-halálmaszkjai is csak fekete krétával készültek.

drMáriás művészete vektorokból áll. Amikor a zenei irányvektor a többszínűség felé mozdul el - mint az a legújabb lemezén vált egyértelművé -, akkor a festészet vektora ellentétes irányt vesz. És különleges, de a kettõ nem oltja ki egymást - pedig matematikailag ez lenne a helyénvaló, de ebbõl már nem lesz null vektor.

Művészetében csak egyetlen állandó van. A szellemesség, amely minden munkáját átszövi. Nemcsak a humor, hanem a szellemesség. Az elgondolkodtató szellemesség, amely nem harsány kacajban csúcsosodik ki. Ez a szellemesség mást nem bánt, nem sért, csak ironikus, kicsit cinikus és elevenen bíráló.

Közöttünk jár, itt van velünk, de folyamatosan átlép egy másik síkba, amelybe mi az adott pillanatban nem tudjuk követni. Ebbõl a síkból küld nekünk üzeneteket, amelyekre alig hagy idõt, hogy feldolgozhassuk. De arra hagy nekünk idõt, hogy elgondolkodjunk: vajon mi értelme az egésznek? Meglepõ módon nemcsak felveti a kérdést, de megoldást is ad, mint például az Egy halott naplója című regényében, ahol azt aprólékosan kidolgozva tárja elénk, s az lépésrõl lépésre épül fel, mint egy exponenciális görbe; nincs lankadás, nincs kieresztés, sem pihenés, amíg fel nem csillan a végén.

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=MUBIRALAT0645

No comments: